HP 131X High Yield Toner Black Pk2

HP 131X LaserJet Toner Cartridge. High yield – 2400 pages per cartridge. Black. Dual pack. CF210XD. OEM: CF210XD.

SKU: HPCF210XD Category:

HP 131X HY BLK ORGL LJET TNR CRT PK2 BLK

Weight 1.6 kg
Dimensions 155 × 117 × 18 mm
Scroll to Top